Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới

Lượt truy cập
  • 1
  • 326
  • 5,848,664

DOWNLOAD

  16/09/2015

* Phần mềm UltraViewer hỗ trợ cài đặt máy tính từ xa

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm TeamViewr không cần cài đặt .

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm TeamViewer 8

   Download ( tải về máy tại đây )

 

Phần mềm Search ( tìm kiếm ) Ip

   Download ( tải về máy tại đây )

 

         KBVISION - USA

2020 Phần mềm KBVISION

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm Config Tool V4.0.9 - New

   Download ( tải về máy tại đây )

* 2020 Phần mềm xem đầu ghi KBVISION - USA

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem camera IP HOME WIFI KBWIN

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm chuyển đuôi xem file video backup đầu ghi KBVISION - đuôi DAV

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm Search tìm IP đầu ghi - Camera KBVISION - USA

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm Search tìm IP Camera KX K2001N2

   Download ( tải về máy tại đây )

 

 

    HIKVISION

Phần mềm Hikvision iVMS-4200 Lite v1.0.0.4 ( đăng nhập hikconnect )

   Download ( tải về máy tại đây ) 

Phần mềm Hikvision iVMS-4200 Lite v 2.8.2.2

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm SADP TOOL V3

   Download ( tải về máy tại đây )

   

     QUESTEK

Phần mềm V380 xem Camera IP Wifi Questek QTX 389HW

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi Questek QTX-9904/9908/9916AHD

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm cài đặt đầu ghi port 34567

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi Questek QN-3604/3608/3616

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi Questek Win QN-3604/3608/3616AHD ( ECMS 1000 )

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi sử dụng Port 9000 Viewcam

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi sử dụng Port 7777 - 8888

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi sử dụng Port 9000

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera UIP Questek Port 80

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera KIP Questek Port 15961

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera IP Wifi Questek QTC 905-906HW

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera IP Wifi Questek QTX 909HW

   Download ( tải về máy tại đây )

  

      VANTECH

Phần mềm xem camera wifi Vantech AI-V2021C / 2021D ( Vantech V3 / AIV3 / CMS2000 )

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi Vantech VP-894/898/8916AHDM

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm cài đặt đầu ghi port 34567

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm Cloud p2p xem đầu ghi Port 34567

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm tìm Search IP đầu ghi Port 34567

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem đầu ghi Vantech VT-4200/8200/16200

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera IP Vantech Chip Q - NVSIP

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera IP Wifi Vantech VT-6200HV

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm xem Camera IP Wifi Vantech VT-6600WHD

   Download ( tải về máy tại đây )

 

Phần mềm xem đầu ghi HDPARAGON CMS-4210

   Download ( tải về máy tại đây )

 

* 2019 Phần mềm điều khiển trung tâm báo trộm QTAS-115N Plus ( Android )

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm điều khiển trung tâm báo trộm QTAS-114 ( Android )

   Download ( tải về máy tại đây )

Phần mềm điều khiển trung tâm báo trộm QTAS-115N ( Android )

   Download ( tải về máy tại đây )

 

Phần mềm chấm công Gigata Mitaco 5V2

   Download ( tải về máy tại đây )

 

Phần mềm giải nén Winra

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm CyberLink YouCam V7

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm CyberLink YouCam V4

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm Magic Camera

   Download ( tải về máy tại đây )

* Phần mềm họp / học trực tuyến ZOOM

   Download ( tải về máy tại đây )

Bình luận